Exekutora jmenuje do funkce stát a exekutor je úředník pro vymožení pohledávky. Vymožení pohledávky se děje prostřednictvím exekuce majetku dlužníka. Exekutor vychází při exekuci z předpokladu, že věci, které má dlužník doma jsou jeho majetkem, mnohdy tomu tak není, proto dochází k zabavení věcí, které dlužníka nejsou. Nejčastěji začne exekuce obstavením části mzdy a účtu, později se exekuce rozšíří na zabavení movitých věcí, ale také dochází k tomu, že exekutor uvalí exekuci na nemovitost. Právní předpisy upravující exekuční řízení doznaly nedávno velmi podstatné změny. A týká se to právě prodeje nemovitostí v exekuční dražbě. Má li dlužník v nemovitosti trvalý pobyt, pak je exekutor nemůže nařídit dražbu, pokud dluh, tedy bez příslušenství a odměn exekutora nepřesahuje k okamžiku zahájení dražebního jednání 30 000 korun. Toto se nevztahuje na případy, když se vymáhá výživné, náhrada újmy způsobené ublížením na zdraví či trestným činem nebo to odporuje dobrým mravům.

Pokud máte na své nemovitosti exekuci , ( nebo jinou formu omezení, např. od VZP, ČSSZ, FÚ) můžeme Vám pomoci některým z našich finančních programů: Nebankovní hypotéka, nebankovní hypotéka bez registru, Americká nebankovní hypotéka.

Postup vyplácení exekuce na nemovitosti volíme dle dohody s Exekutorským úřadem, který vymáhá pohledávku ve Vašem případě. Jde o vyplacení na účet, nebo vyplacení osobně u příslušného Exekutorského úřadu, finální ukončení exekuce je vázáno také na vzdání se práva odvolání, toto můžeme zařídit na základě plné moci kterou nám sepíšete Vy.

Naše finanční programy jsou určeny k těmto účelům, banky Vám v případě takového omezení na nemovitosti zpravidla nepomohou a vše může vyústit až v dražbu nemovitosti, takže řešit exekuce nemovitosti některým z našich programů nebankovní hypotéky, nebo Americké hypotéky co nejdříve Vám zachrání střechu nad hlavou.

Nebankovní hypotéka s exekucí je velmi složitá záležitost, mnohdy je požadováno vyplacení pouze exekuce na nemovitosti s tím, aby byly ponechány ostatní zástavy. To bohužel nejde, nebo jde s velkým omezením. Zpravidla je nutné nebankovní hypotékou vyplatit vše co je na Listu vlastníka, to je možné pouze v případě, kdy součet závazků nepřesahuje 50% ceny nemovitosti.

Když už se to stane, jak a co běží

Ať už dlužíte kdekoli, pokud se věřitel obrátí na soud, ten rozhodne ve Vaší nepřítomnosti, rozsudek nabude právní moci a Vy stále nic nevíte, věřitel vezme rozhodnutí soudu a dá ho exekutorovi, takže Vy se o všem dozvíte až v okamžiku, kdy obdržíte usnesení o nařízení exekuce, zároveň Vám budou doručeny exekuční příkazy. Zatím co rozdýcháváte otevřenou poštu, exekutor obstavuje účty, mzdu, zjišťuje automobil a na katastru vyznačí plombu.

Exekutor se také může vydat k Vám domů, se zámečníkem, pokud by nikdo nebyl doma a také si může vyžádat asistenci policie pro případ odporu, mějte na mysli, že exekutor je úřední osoba, jeho napadení je drahá sranda.

Když už u Vás zazvoní, nepropadejte panice, klidně si nechte mezi dveřmi ukázat veškeré listiny a také průkazy. Pokud Vám na exekučním příkazu nic neříká jméno věřitele a nejste si ničeho vědomi, klidně zavolejte policii, exekutorovi by to nemělo vadit, pokud bude falešný, asi uteče. Exekutor a osoby pověřené exekucí mají právo vstoupit do bytu a nemusí se ani jednat o Váš byt, stačí, když tam bydlíte. Logicky z toho plyne, že mohou zabavit i věci, které nejsou Vaše, jejich původ a majitele musíte prokázat Vy. Každopádně nechte sepsat protokol, pokud to exekutor odmítne, požádejte o sepsání protokolu policii, třeba na služebně. Pokud exekutor zabaví neoprávněně majetek, měl by jeho vlastník neprodleně kontaktovat exekutorský úřad a doložit původ věcí, nejlépe je i podat na soud vylučující žalobu. Ale i tu při nedostatku důkazů může soud smést ze stolu.

Jak zastavit exekutora? Vždy dohodou, jinak je to útok úřední osobu. Vždy je nutné jednat v zájmu dohody a především svém. Všemu se dá předejít, popsaný postup je to, co se odehrává po okamžiku, kdy člověk přestane něco splácet, to vše se dít nemusí, pokud člověk za všech okolností komunikuje s věřitelem a snaží se dohodnout ( né vždy to jde…)

Pokud se tedy dostanete do stavu, kdy nevíte kudy kam, vyzkoušejte naše programy: Nebankovní hypotéka bez registru, nebo Americká nebankovní hypotéka.

Exekuce se netýká jen dlužníka, ale i jeho rodiny. Pokud jsou vymáhány závazky, které vznikly za trvání manželství, exekuce se vztahuje na majetek ve společném vlastnictví manželů. Zbavit se dluhů rozvodem také nejde, vypořádání majetku vychází ze zásady, že nesmí být dotčena práva věřitelů. Takže rozvodem si manželé sice rozdělí majetek, ale každý si odnáší i příslušnou část dluhů a ty je povinen uhradit. Exekutor dělá vše, aby vyhověl věřiteli, někdy na hraně zákona, dlužník se může bránit, ale jeho pozice je značně oslabena. Je tedy nutné předcházet tomu, aby exekuce vůbec vznikla.

My Vám můžeme pomoci, pokud jste v exekuci, řešíme ale jen exekuce na nemovitosti, slouží k tomu naše hypotéky.

Postup řešení exekuce

  • Zašlete foto nemovitosti - 10 Ks
  • Adresu nemovitosti
  • Doklad o exekučním rozhodnutí
  • Telefonický kontakt na Vás
  • Jméno a příjmení majitele nemovitosti
  • Poskytnete nám plnou moc k jednání s exekutorským úřadem, vše vyřídíme za Vás.
  • Rozhodnutí obdržíte v krátkém čase od dodání potřebných dokladů.

Nutné podklady:

List vlastnictví, katastrální mapa, nabývací titul k nemovitosti, rozhodnutí o exekuci.

Celou záležitost posoudíme a navrhneme optimální řešení situace, vzhledem k možnosti využití soukromých finančních prostředků jsou šance na vyřešení exekuce velké.

Vyplacení exekuce

Nebankovní půjčky, hypotéky, úvěry

Akční nabídka pro Vás


Úrok již od


6,9 % p.a.