Prodej nemovitosti formou dražby, ať už exekutorem, nebo dražební společností přichází zpravidla v úvahu tehdy, pokud se vymáhá větší finanční obnos. Jsou ale známé i případy, kdy exekutor v dražbě prodal nemovitosti i kvůli relativně nevelké pohledávce. Co všechno může exekutor s nemovitostí udělat?

Po vydání exekučního příkazu k nařízení prodeje nemovitosti, určí exekutor soudního znalce, který vypracuje posudek, ve kterém stanoví obvyklou cenu nemovitosti.To je cena nemovitosti která je aktuálně prodejná na realitním trhu.. Dlužník, nebo jiná osoba je povinen umožnit prohlídku nemovitosti k ocenění, o tom je předem exekutorem vyrozuměn.

Po pravomocném určení ceny nemovitosti, může exekutor přistoupit k vydání dražební vyhlášky. Tou je určeno datum a čas dražby, nejnižší podání a veškeré náležitosti, které se k dražbě váží. Dražbu lze konat klasicky, nebo elektronicky na internetu.

Dražba se může konat i opakovaně, pokud nedojde k vydražení nemovitosti v prvním kole. Ani vydražení nemovitosti nemusí přinést uspokojení všech věřitelů a dlužníkovi zbudou i po dražbě jeho nemovitosti nemalé dluhy.

Dražbu nemovitosti lze zastavit některým z našich programů nebankovní hypotéka, nebo Americká nebankovní hypotéka. Tyto mimo jiné složí i k vyplacení exekucí a nařízených dražeb nemovitostí. Naše nebankovní hypotéka, nebo nebankovní hypotéka bez registru již zachránila mnoho rodinám střechu nad hlavou. Lze použít i Americkou nebankovní hypotéku.Dražbu nemovitosti lze zastavit některým z našich programů nebankovní hypotéka, nebo Americká nebankovní hypotéka. Tyto mimo jiné složí i k vyplacení exekucí a nařízených dražeb nemovitostí. Naše nebankovní hypotéka, nebo nebankovní hypotéka bez registru již zachránila mnoho rodinám střechu nad hlavou. Lze použít i Americkou nebankovní hypotéku.

Rozdělení pohledávek dle zákona

 • 1. skupina
  pohledávka exekutora na nákladech exekuce (dražby),
 • 2. skupina
  Hypoteční úvěry
 • 3. skupina
  pohledávka oprávněného ( věřitelé v exekuci). zajištěné pohledávky na Listu vlastníka
 • 4. skupina
  Výživné
 • 5. skupina
  Pohledávky VZP, ČSSZ, FÚ
 • 6. skupina
  Náhrady újmy na zdraví
 • 7. skupina
  ostatní pohledávky

Dražba neboli aukce, (dříve se nazývala licitace) má dlouhou tradici a také má mnoho podob. Je to prakticky forma obchodování služeb nebo zboží, u které není předem stanovena pevná cena. Zájemci v průběhu dražby dávají licitátorovi své nabídky a vyhrává ten, jehož nabídka je nejlepší a jediná poslední, protože ostatní dražebníci postupně odpadávají. Dražby probíhají buďto na předem určeném místě, zpravidla v sídle dražitele, nebo jím určeném, ale také dražby probíhají elektronicky na internetu.

Je několik typů dražeb, aukcí.

 • Anglická: Tato je u nás nejčastější. U této dražby je určena vyvolávací cena, účastníci dražby otevřeně hlásí své nabídky proti ostatním účastníkům dražby, aukce končí v okamžiku, kdy už nechce žádný z dražebníků dát větší nabídku než je poslední daná. Vyhrává tedy poslední nabídka. Pokud ovšem prodávající stanoví minimální prodejní cenu, je dána rezervovaná cena. V případě, že této ceny nedosáhla nejvyšší nabídka, prodávaný předmět, nebo nemovitost není prodána! Anglická dražba je používána většinou u prodeje majetku, starožitností atd, ale také zboží z druhé ruky a realit. Pokud se takto prodává Vaše nemovitost, pomůže Vám naše nebankovní hypotéka, nebo Americká nebankovní hypotéka.
 • Japonská: Je podobná Anglické, ovšem cenu určuje a zvyšuje vyvolávač, účastníci zvednutím ruky dávají najevo vyšší částku. Kdo v této aukci skončí, dá to najevo usednutím a nesmí se do ní znovu zapojit, v Anglické může dál pokračovat ten, kdo se dočasně nezapojoval. Vyhrává nejvyšší příhoz.
 • Holandská: Je to známá otevřená aukce s klesající cenou. Dražbu začíná vyvolávač s vysokou cenou a tuto postupně snižuje, dokud není někdo z účastníků ochoten vyvolávanou cenu akceptovat. Účastník, který aukci vyhrál, zaplatí vyvolanou cenu. U nemovitostí se Holandská aukce moc nepoužívá, ale není vyloučena.
 • Obálková metoda: Tato se u nemovitostí nepoužívá, jde o nabídku ve formě uzavřené obálky, ani jeden z účastníků nezná ostatní nabídky. Vyhrává nejvyšší nabídka, vyhrávající zaplatí nabídnutou cenu.
 • Vickreyova aukce: Je to také aukce se zapečetěnými obálkami, je identická jako obálková metoda, ale vyhrává druhá nejvyšší nabídka. Tato se v praxi nepoužívá. Existuje ještě celá řada dražeb, (aukcí) ale vzhledem k jejich nepoužití v praxi je nemá význam zmiňovat.
 • Pro naše účely dražby nemovitosti, nebo dražby exekutorské je důležité vědět, že je nutné vždy takové situace řešit s předstihem, nečekat až bude vyhlášena dražba a řešit situaci pomocí našich programů: Nebankovní hypotéka, nebo Americká hypotéka.

Vyplacení dražby

Nebankovní půjčky, hypotéky, úvěry

Akční nabídka pro Vás


Úrok již od


6,9 % p.a.